Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Aukra får nye bussruter frå 1. mai

20.04.18

For dei fleste vil dette vere positive endringar for busstilbodet, med raskare og meir effektive trasear.

Ellingsøytunnellen stengd i helga - unntak for buss

17.04.18

I helga blir Ellingsøytunnelen heilt stengd frå fredag 20. april kl. 24 til søndag 22. april kl. 20. Valderøytunnelen blir ikkje stengd. Der blir det kolonnekøyring kl. 20-06 som vanleg.

Mairutene er lagt ut

16.04.18

Rutene som gjeld for dei offentlege heilagdagane i mai er lagt ut på nett. Her kan du finne mairutene.

Kollektivtilbodet under "The North West" og NORAD nattevandring

16.04.18

Under «The North West» og spesielt i samband med nattevandringa 21. april i regi av NORAD er det venta at mange vil reise kollektivt. Sidan Ellingsøytunellen er stengd frå fredag 20. april kl. 24.00 til søndag 22. april kl. 20.00, blir det ekstrabussar og ekstra hurtigbåt laurdag kveld.

Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai

11.04.18

Vi minner om at frå og med 1. mai i år vil vi ikkje lenger produsere trykte rutehefte for kollektivtilbodet. Trykte rutehefter blir fort utdaterte, men med digtal ruteinformasjon vil vi alltid kunne holde deg oppdatert til ei kvar tid.

Endringar på busstilbodet i Ålesundsområdet frå 1. mai

11.04.18

Kva skjer?

  • Det blir ein auke i tilbodet i Ålesund og Giske, betre forbindelse mellom Sykkylven og Ålesund og raskare reise mellom Sula og Ålesund med buss.
  • Meir effektive traséval og omlegging av enkelte ruter gjer at bussen går raskare.
  • Det blir betre tilbod søndag morgon og -formiddag.

Mordalsvågen ferjekai blir stengt 10.-12. april

04.04.18

Dette fører til endringar både for buss og ferjeruter til og frå Midsund. 

Ellingsøytunellen heilt stengt for personbilar 7.-8. april og 21.–22. april. Bruk buss eller båt!

21.03.18

Ellingsøytunellen blir heilt stengt for personbilar 7.-8. april og 21.–22. april. Alternativet for dei som skal reise denne strekninga desse helgene er buss eller hurtigbåt.

Ellingsøytunellen blir heilt stengt for personbilar 7.-8. april og 21.–22. april

21.03.18

Alternativet for dei som skal reise denne strekninga desse helgene er buss eller hurtigbåt.

Endring på rute 510 kl. 06.45-avgangen frå Kårvåg f.o.m. 19. mars

13.03.18

På rute 510 Kårvåg-Atlanterhavsvegen-Eide-Molde vil avgangen som køyrer kl. 06.45 frå Kårvåg få endra traséen på veg inn til Molde. Endringa vil gjelde frå og med måndag 19. mars.

Ålesund: Midlertidig endring i busstrasé for linje 628 pga. gravearbeid i Posthuskrysset. Oppstart 12. mars.

12.03.18

På grunn av gravearbeid i Posthuskrysset køyrer linje 628 til Rådhuset i staden for til Dronning Sonjas plass. Oppstart mandag 12. mars (ettermiddag/kveld).

Utvida kapasitet mellom Ålesund og Godøya søndag 11. mars

09.03.18

Komande søndag arrangerer Godøy IL Handball miniturnering i Godøyhallen, og det blir derfor eit utvida tilbod med hurtigbåt og buss.

Haldeplassane ved Seivikakrysset og flyplasskrysset i Kristiansund blir endra f.o.m. 19. mars

08.03.18

Frå og med måndag 19. mars vil haldeplassen ved flyplasskrysset i Kristiansund ikkje lengre vere i bruk på grunn av vegarbeid i området. I tillegg vil haldeplassen ved Seivikakrysset berre bli brukt til av-/påstiging for bussane, og overgangen mellom bussen og drosje til/frå flyplassen i Kristiansund vil bli flytta til drosjestoppet ved Futura frå same dato.

Nytt busstopp for rutebussene i Aure sentrum f.o.m. 5. mars

02.03.18

På grunn av bygging av nye butikklokale i nedre del av Aure sentrum blir busstoppet (v/brannstasjonen) flytta opp til Aurdalsvegen nedom Aure barne- og ungdomsskole.

Stenging på Opdølvegen frå 12. mars

23.02.18

Opdølvegen vil stenge ved Oppdøl sjukehus frå og med måndag 12.03.18 på grunn av vegarbeid.

Hurtigbåt Godøya og nattbuss til Valderøy/Vigra: endringar frå 1. mars

20.02.18

Frå 1. mars (natt til 2. mars) blir det slutt på nattestenging av Ellingsøy- og Valderøytunnelen frå kl. 24.00 til kl. 04.30. Dette fører til endringar i nokre av avgangane til hurtigbåten frå Godøya.

Ålesund-Vigra/Valderøya: Avgang linje 662 kl. 19.55 laurdag og søndag er flytta til kl. 19.50

16.02.18

Avgangen på linje 662 frå Ålesund rutebilstasjon til Vigra og Valderøya som har gått kl. 19.55 laurdag og søndag er flytta til kl. 19.50.

Endra tilbod for bussrute 503 Kårvåg-Kvernes-Bruhagen-Kristiansund (indre) når Hagabrua er stengd

08.02.18

Når fylkesveg 247 stenger ved Hagabrua, vil bussrute 503 Kårvåg-Kvernes-Bruhagen-Kristiansund (indre) bli noko endra. Endringane gjeld frå fredag 16. februar kl. 17.00 til og med søndag 25. februar.

Feil i billetteringa via Gaupeflåget torsdag 1. februar

02.02.18

Torsdag 1. februar skjedde det ein feil i billetteringa for deg som reiste via Gaupeflåget, på vegen frå Ålesund til Molde/Kristiansund. Feilen blei retta same dag, men førte til at billetten tok med ein ekstra ferjestrekning for nokon. Vi beklagar!

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Opningstid
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00