Fram logo

Ellingsøy: endringar på bussrute 650 i perioden 18.-28. april

Publisert: 07.04.2017

På grunn av rassikring blir det ei vegstenging på Ellingsøya 18.-28. april. Dette medfører endringar på bussrute 650 mot Lorgja i perioden.

 

Fyljande avgangar blir endra:

 

  • Avgang 08.05 frå Kverve går berre til Nes byggefelt

  • Avgang 08.30 frå Lorgja startar ved Nes byggefelt 08.20

  • Avgang 15.17 frå Hoff til Lorgja går fram til vegstenging

  • Avgang 15.35 frå Lorgja blir innstilt

 

Alle andre avgangar er uforandra.

 

Dersom arbeidet blir ferdig tidligare enn planlagt, køyrer bussen normal rute frå det tidspunktet vegstenginga opnar.