Fram logo

Klager

Dersom du ønsker å rette ei klage til oss kan du gjere det ved å nytte vårt kontaktskjema eller ved å sende ein e-post til fram@mrfylke.no

Vi søker å nå minnelege løysningar på mottatte klager men vi gjer oppmerksam på at du/dykk kan få saka behandla av Transportklagenemda. Saka må være nemnda i hende seinast 4 veker etter at du/dykk har mottatt respons på di/dykkar klage. Informasjon om nemnda og klagebehandlinga finn du/dykk på nemndas nettsider: transportklagenemda.no»