Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Heilagdagsruter for ferje og bussområde Sunndalsøra, Surnadal, Trondheim, Oppdal oppdatert

12.05.21

Det var feil i oversikta over ferjetilbodet for heilagdagane i mai og for bussområde Sunndalsøra, Surnadal, Trondheim, Oppdal. 

Påbod om munnbind i Vestnes kommune

12.05.21

Vestnes kommune har innført lokal forskrift som blant anna krev bruk av munnbind på kollektivtransport.

Hustadvika/Aukra - linje 531, 534 og 561: nye justeringar frå 10. mai

06.05.21

Frå måndag 10. mai blir det nokre små justeringar i bussrutene for linjene 531 Molde-Jendem-Malmeskiftet, 534 Elnesvågen-Farstad og 561 Aukra.

Linje 902 og 905: små justeringar på grunn av endringar av ferjerute Kvanne-Rykkjem

05.05.21

På linje 902 FRAM Ekspress Surnadal-Molde og 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim blir det nokre små justeringar grunna endringar i ferjetidene på sambandet Kvanne-Rykkjem.

Fleire avgangar i ferjesambandet Kvanne-Rykkjem frå onsdag 5. mai

04.05.21

Møre og Romsdal fylkeskommune endrar ferjeruta for Kvanne-Rykkjem slik at det blir fleire avgangar. Det skjer etter dialog med Surnadal og Sunndal kommunar og Hydro. Etter ei vekes erfaring med 18 minutts overfartstid blir også overfartstida redusert med tre minutt.

Ålesund: gravearbeida i Kirkegata ferdig – bussane går tilbake til normal trasé 6. mai

03.05.21

Gravearbeidet i Kirkegata er ferdigstilt og bussane vil gå tilbake til å køyre normal køyrerute frå første avgang torsdag 6. mai. Bussane vil frå då av igjen køyre Kirkegata og ikkje Nedre Strandgate.

Linje 902 Surnadal-Molde: korrigering av feil rutetider

30.04.21

Det er lagt ut nye rutetabellar for linje 901 Surnadal-Molde under Rutetabellar.

Busslinjer i Hustadvika, Aukra, Midsund: justering av passeringstider frå 1. mai

30.04.21

Frå laurdag 1. mai blir det små endringar for fleire linjer i Hustavika, Aukra og Midsund. Endringane gjeld passeringstider undervegs på rutene. Avgangstide og ankomsttider er som før.

Rutetabellar for heilagdagar i mai er lagt ut

30.04.21

Du finn ruteinformasjon for dei offentlege heilagdagane i mai under Rutetabellar.

Oppdatert koronainformasjon

26.04.21

Smittesituasjonen i Møre og Romsdal er no meir stabil. Dette gjer blant anna at anbefalingane om bruk av munnbind er letta noko.

FRAM Ekspress linje 905: små justeringer frå 31. mai

26.04.21

På FRAM Ekspress 905 Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim blir det nokre små justeringar i tidsrommet 31.05.21 - 29.08.21.

Linje 902 Surnadal-Molde: justering av passeringstider for avgang 12.40 frå 1. mai

26.04.21

For avgang med linje 902 Surnadal-Molde kl. 12.40 frå Surnadal er passeringstidene mellom Sunndalsøra og Molde justert frå 1. mai.

Ferje Kvanne-Rykkjem: endring i rutetidene frå 24.april

22.04.21

Dykkarinspeksjonar har kartlagt at utvaskinga av sjøbotnen på Rykkjem ferjekai aukar. Frå laurdag 24. april får sambandet derfor lengre overfartstid, slik at ferja kan bruke mindre motorkraft og lågare fart for å legge til kai. Det skal minske belastninga på sjøfyllinga fram til ho er sikra. 

Ålesund: Vestre Olsvikveg open igjen frå tysdag 20. april - normal busstrasé

19.04.21

Ålesund kommune melder at Vestre Olsvikveg vil bli opna for normal trafikk igjen frå i morgon, tysdag 20. april.

Oppdatert 13.04: Framleis nokre driftsproblem med FRAM-appen

12.04.21

Vi har tidligare meldt at problem med kortbetaling i FRAM-appen er løyst, men vi har framleis nokre driftsproblem med FRAM-appen.

Ingen streik i transportsektoren - kollektivtrafikken går som normal

11.04.21

Partane kom søndag til einigheit og det ble ikkje streik i transportsektoren.

Fare for streik i transportsektoren frå søndag 11.april

09.04.21

Viss partane ikkje kjem til einigheit, kan tilsette i transportsektoren bli tatt ut i streik frå søndag 11. april. Dette vil ramme buss- og ferjetilbodet i Møre og Romsdal som beskrive nedanfor.

Sikringa av Kvanne ferjekai blir utsett - startar tidligast i slutten av juni

08.04.21

Entreprenøren som skulle spunte langs steinfyllinga har ikkje kome med mannskap og utstyr til Kvanne som føresett. Møre og Romsdal fylkeskommune har difor valt å avslutte avtalen.

Hurtigbåt Hareid-Valderøya-Ålesund: redusert kapasitet torsdag og fredag

08.04.21

På grunn av service/vedlikeholdsarbeid blir hurtigbåten MS Godøy erstatta med MS Valderøy torsdag 8. april og fredag 9. april.

Problem med kortbetaling løyst - oppdater FRAM-appen

07.04.21

Problemet med kortbetaling i FRAM-appen skal no vere løyst. Det ser ut til at problemet berre gjaldt iOS-brukarar (iPhone). 

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00