Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Adjustments on lines 100 and 905 due to changes in ferry times Molde-Vestnes from 1 March

25.02.21

Due to changes in ferry times Molde-Vestnes on Sundays there will be some adjustments on FRAM Ekspress lines 100 and 905 from 1st March.

Linje 714 Kleive-Molde: avgang frå Skjevikåsen 06.55 berre skoledagar

23.02.21

Frå onsdag 24. februar blir det ei lita justering på linje 714 Kleive-Molde.

Ålesund: Vestre Olsvikveg stengd igjen frå onsdag 24. februar

23.02.21

Ålesund kommune melder at Vestre Olsvikveg må stengast igjen frå onsdag 24. februar og ca. ein månad framvoer. Det blir alternativt opplegg for buss i området så lenge vegen er stengd.

Justeringar på linje 101/100 Volda-Ålesund-Volda, 210 og 310 frå 1. mars

18.02.21

Frå måndag 1. mars blir det nokre justeringar på linje 101/100 FRAM Ekspress mellom Volda og Ålesund, linje 210 Valldal-Sjøholt-Ålesund og linje 310 Åheim-Årvik-Garnes-Hareid.

Busslinje 821: fleire avgangar køyrer via Nordlandet sundbåtkai frå 1. mars

18.02.21

Frå måndag 1. mars blir det gjort nokre justeringar på busslinje 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen

Problem med betalinga i FRAM-appen

17.02.21

For tida opplever vi at nokre reisande har problem med betalinga i FRAM-appen etter at vi gjekk over til sterkare kundeautentisering (SCA) for å følge EU sitt reviderte betalingsdirektiv (PSD2).

Linje 332: avgangar innstilt fredag morgon (19. februar) pga vedlikehald på Nerlandsøybrua

16.02.21

Nerlandsøybrua blir stengd for vedlikehald frå torsdag 18. februar kl. 21.00 til fredag 19. februar kl. 06.00.

Nedetid for sanntidsinformasjonen 16. februar klokka 11-13

15.02.21

På grunn av naudsynt vedlikehald 16. februar kl. 11-13 vil sanntidsinformasjonen for bussane, hurtigbåtane og ferjene vere nede (ikkje fungere) på skjermane, i reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen.

Auka busskapasitet i Ålesund, Molde og Kristiansund i rushtida

05.02.21

Som eit førebyggande tiltak mot muterte koronavirus, er det no sett inn ekstra bussmateriell i rushperiodene på bybussane, der presset i kollektivtrafikken er størst.  

Ålesund: Vestre Olsvikveg open igjen frå måndag 8. februar - normal busstrasé

04.02.21

Ålesund kommune melder at Vestre Olsvikveg vil bli opna for normal trafikk igjen frå måndag morgon (8. februar).

Ålesund: Vestre Olsvikveg stengd frå i dag kl. 10 - omkøyring for buss

28.01.21

På grunn av eit brot i pumpeleidning kjem Vestre Olsvikveg til å bli stengd for gjennomkøyring frå ca. kl. 10 i dag, torsdag 28. januar, og nokre dagar framover. Dette gjer at bussane som normalt køyrer der, må køyre alternativ trasé.

Avgangar blir sette inn igjen på ferjerute 31 Aukra-Hollingsholmen frå 1. februar

27.01.21

Frå 01.02.21 vil ferjeavgangen frå Hollingsholmen klokka 13.15 og avgangen frå Aukra kl. 13.30 bli sette inn igjen på kvardagar. Avgangane blei opprinneleg fjerna frå 01.01.21, men er no tilbake.

Vestnes: busshaldeplass Vestnes hurtigbåtkai blir Vestnes sentrum frå 1. februar

26.01.21

Busshaldeplassen som til no har heitt Vestnes hurtigbåtkai vil frå 1. februar heite Vestnes sentrum.

Ålesund/Hessa: bussen køyrer normal trasé frå tirsdag 26. januar

22.01.21

Gravearbeida i Kaptein Linges veg er avslutta tidligare enn planlagd, og bussane vil køyre sin normale trasé frå tirsdag 26. januar.

Ålesund: Kirkegata stengd frå 25.01 - bussane køyrer Nedre Strandgate

20.01.21

På grunn av gravearbeid blir Kirkegata stengd for gjennomgangstrafikk frå 25. januar til ca. 1. juni 2021. 

Ferge Seivika-Tømmervåg: avgangar utgår 25.01-06-02 pga anleggsarbeid

19.01.21

På grunn av anleggsarbeid i perioden 25. januar til og med 6. februar 2021 vil nokre avgangar utgå i denne perioden.

245 Rekdal-Vestnes: justering frå onsdag 20. januar

19.01.21

Det blir ei lita justering på linje 245 Rekdal-Vestnes frå onsdag 20. januar 2021.

Ålesund, Giske, Sula: justeringar på nokre busslinjer

15.01.21

I forbindelse med oppstart av ny anbodsperiode har det vore nødvendig å gjere justeringar på en del av busslinjene i Ålesund, Giske og Sula. 

Utfordring med BankID i FRAM-appen? Bruk Vipps som betalingsmåte.

13.01.21

Har du opplevd å måtte identifisere deg med BankID når du skal kjøpe billett i FRAM-appen? Viss du vel Vipps som betalingsmåte slepp du å identifisere deg med BankID, bortsett frå første gang du installerer Vipps på mobiltelefonen din.

Rauma/Vestnes: nokre justeringer på enkelte busslinjer frå 18. januar

13.01.21

Det blir nokre justeringar på busslinjene 245, 247, 429, 482 og 483 frå 18. januar 2021. Endringane skyldast blant annet utfordringar med å rekke ferja på Furneset og navnebytte for nokre haldeplassar.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00