Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Refusjon

Kontaktskjema

Om du vil be FRAM Kundesenter om ein refusjon etter feil på billetten, at du har blitt trekt feil frå bankkonto eller noko anna som har gått galt, kan du sende inn kravet digitalt gjennom kontaktskjemaet saman med ferdig utfylt skjema for refusjon og kvittering (som vedlegg). 

Refusjonsskjema

Har du flytta til eit nytt område, blitt sjukemeldt eller anna som gjer at du vil ha refundert periodebilletten/verdien på reisekortet, kan du fylle ut skjemaet for refusjon og sende inn.

Her kan du finne kontaktinformasjonen til FRAM Kundesenter.

Reisegarantiskjema

Måtte du reise alternativt med taxi eller privat bil fordi bussen kom for seint til avgangen, er det mogleg at det blir dekka av reisegarantien. Her kan du finne informasjon om reisegarantien til FRAM.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00