Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ålesund, Giske og Sula

Merk! Periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula er gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Merk! Flybussen i Ålesund er ikkje ein del av FRAM sitt tilbod, men blir drifta av kommersielle selskap. Her kan du finne informasjon om tilbodet til og frå flyplassen.

Her kan du finne informasjon om bestillingsrute for Fjelltun, Volsdalsbakken, Larsgården, Lerstad, Olsvik, Furmyr og Fremmerholen.

Merk! Frå 22. august 2022 blir det nye linjenummer på bussane i Ålesund, Giske og Sula. Du finn dei nye rutetabellane nedst på denne sida. Her kan du lese meir om kva endringane inneber.

Du opnar rutetabellane for Ålesund, Giske og Sula ved å trykke på lenkene. Merk! Perioden for når rutetabellen gjeld eller datoen rutetabellen gjeld frå, er skriven til slutt.

Rutetabellar til og med 21. august 2022

440 Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ålesund 01.05.22

443 Sulesund-Ålesund 03.03.21

601 Hessa-Magerholm 27.06.22-21.08.22

602 Magerholm-Hessa 06.07.22-21.08.22

621 Ekspress Ålesund-Magerholm 01.01.21

622 Ekspress Magerholm-Ålesund 08.11.21

626 Moa-Furmyr-Ålesund sentrum 01.01.21

627 Moa-Furmyr-Moa 01.01.21

631 Ålesund-Lerstad-Magerholm 03.03.21

632 Magerholm-Lerstad-Ålesund 27.06.22

633 Akvarium-Sentrum-Lerstad-Moa 01.01.21

634 Moa-Lerstad-Sentrum-Akvarium 01.01.21

641 Fjelltun 23.08.21

642 Larsgården 23.08.21

643 Serviceruta 01.01.21

644 Fremmerholen 01.01.21

645 Brusdals-Glomsetruta 03.03.21

646 Moa-Utvik-Skodje 01.09.21

647 Humla 05.05.22 - ca. 06.07.22 MERK: midlertidig rutetabell medan Tverrvegen er stengd

647 Humla 06.12.21

648 Olsvikruta 01.01.21

671 Ålesund-Valderøya-Vigra 23.08.21

672 Vigra-Valderøya-Ålesund 23.08.21

673 Ålesund-Ellingsøya 27.06.22

674 Ellingsøya-Ålesund 27.06.22

675 Ålesund-Godøya 27.06.22

676 Godøya-Ålesund 27.06.22

Rutetabellar frå 22. august 2022

1 Hessa-Myrland

2 Ålesund-Lerstad-Magerholm

3 Ålesund-Valderøya-Vigra

4 Langevåg-Fiskarstrand-Moa-Ålesund

10 Fjelltun

11 Larsgården

12 Sentrum-Lerstad-Moa-Fremmerholen

13 Olsvik-Moa-Furmyr

14 Humla

15 Glomset

16 Brusdal

17 Moa-Utvik-Skodje

18 Serviceruta

21 Nattbuss Ålesund

31 Ålesund-Ellingsøya

32 Ålesund-Godøya

41 Sulesund-Mauseidvåg

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00