Fram logo
Reiseplanlegger

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Ruta i normal drift
23.07.2014 - 18:40
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Avgangar merka med A i rutetabellen vert innstilt inntil vidare.
23.07.2014 - 15:39
Rute 15 Eidsdal - Linge: Avgangar utført av MF Florøy ( C - ferje ) er innstilt inntil vidare.
23.07.2014 - 15:32

Trafikkmeldingar

Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Viser til tidlegare melding. Det er normal drift i sambandet frå kl 1230.
22.07.2014 - 12:06
Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Det er normal drift i sambandet.
22.07.2014 - 11:59
Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Avgangar merka med B i rutetabellen er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem.
22.07.2014 - 10:30
Rute 15 Eidsdal - Linge: Det er normal drift i sambandet.
21.07.2014 - 15:50