Fram logo
Reiseplanlegger

Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Viser til tidlegare melding. Det er normal drift i sambandet frå kl 1230.
22.07.2014 - 12:06
Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Det er normal drift i sambandet.
22.07.2014 - 11:59
Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Avgangar merka med B i rutetabellen er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem.
22.07.2014 - 10:30

Trafikkmeldingar

Rute 15 Eidsdal - Linge: Det er normal drift i sambandet.
21.07.2014 - 15:50
Rute 15 Eidsdal - Linge: Avgangar utført av MF Florøy ( C-ferje )vert innstilt inntil vidare.
21.07.2014 - 13:24
Rute 54 Edøya - Sandvika: I samband med Gurispelet vert det laurdag kveld gjort rutetilpasningar i tidsrommet 1820 til 2210. Følgjande avgangar gjeld:
Frå Edøya kl 1825, 1920, 2010, og 2130.
Frå Sandvika kl 1855, 1945, 2040 og 2200.

19.07.2014 - 09:01
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: I samband med Gurispelet vert det laurdag kveld gjort rutetilpasningar i tidsrommet 1820 til 2210. Følgjande avgangar gjeld:
Frå Tømmervåg kl 1900, 2000, 2100 og 2210.
Frå Seivika kl. 1930,2030,2145 og 2240.

19.07.2014 - 09:00