Fram logo
Reiseplanlegger

Rute 31 Aukra-Hollingsholmen: Ruta mellom Aukra og Hollingsholmen vert no starta opp att. Det vil mellombels være avvik i høve til annosnert ruteplan.
27.01.2015 - 20:33
Rute 46 Kvanne-Rykkjem: Ferjeruta Kvanne - Rykkjem er inntil vidare innstilt grunna tekniske problem.
27.01.2015 - 20:32
Rute 31 Aukra-Hollingsholmen: Ferjeruta mellom Aukra og Hollingsholmen er mellombels innstilt grunna tekniske problem.
27.01.2015 - 17:31

Trafikkmeldingar

Rute 31 Aukra-Hollingsholmen: Ruta mellom Aukra og Hollingsholmen vert no starta opp att. Det vil mellombels være avvik i høve til annosnert ruteplan.
27.01.2015 - 20:33
Rute 46 Kvanne-Rykkjem: Ferjeruta Kvanne - Rykkjem er inntil vidare innstilt grunna tekniske problem.
27.01.2015 - 20:32
Rute 31 Aukra-Hollingsholmen: Ferjeruta mellom Aukra og Hollingsholmen er mellombels innstilt grunna tekniske problem.
27.01.2015 - 17:31
Rute 33 Molde-Vestnes: I samband med varsla streik onsdag 28.01.2015, vil A-ruta mellom Molde og Vestnes verte råka. Heilt konkret så vil avgangen frå Vestnes kl. 1430 og frå Molde kl. 1515 verte innstilt. Avgangen frå Vestnes kl. 1600 vert noko forseinka.
27.01.2015 - 15:53